close
Menu
Maskinoptimeringsdagar kan inkludera maskinoptimering eller förarutbildning

Nyttja full potential för dina skogsmaskiner


Maskinoptimeringsdag är ett tillfälle där maskinens tekniska skick, inställningar, tryck och prestanda kontrolleras i sin naturliga arbetsmiljö. Till följd av detta höjs maskinens prestationsnivå antingen upp eller åter till en hög nivå.

Maskinoptimeringsdagen består av olika alternativ som kan väljas av kunden. Instruktören kan koncentrera sig på maskinens tekniska aspekter eller på förarens arbetsmetoder - eller på bägge, enligt det överenskomna träningsprogrammet och sätta ihop det med kunden.

Maskinoptimeringsdagen innehåller tre standardområden

  • Övergripande inspektion av maskinen
  • Provkörning
  • TimberLink dataanalys och maskinrapport

Dessutom kan du välja mellan följande för att förbättra maskinens prestanda ytterligare

  • Uppdatera TimberMatic-programvaran
  • Kontrollera och justera skördaraggregatet och basmaskinens arbetande hydrauliska tryck
  • Kontrollera och justera bom, körning och annat hydrauliskt tryck
  • Justera TimberMatic-styrsystem
  • Kontrollera och kalibrera mätsystemet
  • Utbilda maskinoperatören om arbetsmetoder
  • Tillhandahålla TimberMatic-styrsystemutbildning

Mapperapporten och TimberLink-dataanalysen är viktiga punkter som omfattas av maskinoptimeringsdagen. TimberLink ger en tydlig bild av maskinens skick och produktivitet samt förändringar över en längre period eller tid.

TimberLink-maskinrapport

TimberLink-maskinrapporterna ger en tydlig bild av en skördares produktivitet och bränsleförbrukning. Från TimberLink-maskinrapporten kan du enkelt se skördarens produktivitet, bränsleförbrukning och tekniska villkor i jämförelse med andra maskiner som arbetar under liknande förhållanden.

Maskinrapporten kan sammanställas i skogen eller på kontoret. Den är skapad separat för varje förare, även om maskinrapporten huvudsakligen handlar om skördarens skick och produktivitet. Baserat på rapporten kan tips för att utveckla arbetsmetoder och optimera bränsleförbrukningen ges för varje förare.

 

Maskinoptimeringsdag undefined LIDHULT, MARKARYD undefined LBR Service AB