close
Menu
Skogsmiljö

Vårt mijöengagemang

Mijlöarbetet och ISO 14001

En värld att leva i

Med naturen som arbetsområde är det självklart att miljö och miljöhänsyn alltid har
varit en ledstjärna för oss inom John Deere. Långt innan det var “inne” med miljö blev
John Deere Forestry AB miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Miljön som mål

Att vara miljöcertifierad gör att vi fokuserat än mer på det viktiga arbetet för en bättre
miljö. Vår påverkan på miljön kommer främst av energianvändning, kemikaliehantering,
mellanlagring av farligt avfall samt resor och transporter.

Vi försöker också göra det så enkelt för våra kunder som möjligt och tar därför emot deras spilloljor, använda filter mm. På så vis blir det enkelt för kunderna och vi värnar tillsammans om miljön.

Event undefined LIDHULT, MARKARYD undefined LBR Service AB