close
Menu

John Deere TimberMatic Maps & Manager

Nya TimberMatic Maps är en vidareutveckling av TimberNavi och revolutionerar avverkningsplaneringen genom att ge förarna överblick över avverkningstrakten i realtid. De data som samlas in av skördarens sensorer och den exakta GPS-baserade placeringen av det fällda virket överförs automatiskt från skördaren till TimberMatic i skotaren, där skotarföraren kan använda sig av informationen.

Överföring i realtid
Överföringen av data mellan maskinerna uppdateras i realtid via en molntjänst, och alla förare som arbetar i samma avverkningstrakt kan följa avverkningssituationen i realtid. Kartan visar alla virkestyper, ända ner till enskilda stockar.
Lättare arbetsplanering
Arbetsplaneringen och valet av en effektiv körordning blir enklare än någonsin när de olika sortimentens exakta position och volymen för respektive trädslag visas på kartan tillsammans med avverkningsvägarnas placering. Skotarförarna kan till exempel välja ut det önskade sortimentet från ett specifikt område i avverkningstrakten eller längs en särskild avverkningsväg, och kartan visar då virkets exakta volym, vilket gör att arbetet kan utföras på ett metodiskt och effektivt sätt. Förarna kan enkelt markera på kartan för att indikera att de har transporterat virket på den aktuella platsen till lagringsområdet. På så sätt överförs information om virkets exakta volym även till lagringsområdet. Såväl förarna som entreprenören kan se exakt information om avverkningsprocessen i realtid.
I takt med att avverkningen fortskrider visas maskinens produktion och avverkningsvägarna i realtid på kartan. Förarna kan dessutom lägga till markeringar på kartan för att visa andra förare information om platser i området. Det gör det enkelt att ta med andra faktorer i beräkningen när man ska planera rutten, som områden med mjuk terräng. Realtidskartan gör det också möjligt för förare i nästa arbetsskift att se aktuell status för beståndet – ända ner till enskilda stockar.
Maps i maskinen, Manager på kontoret
Systemet har förar- och entreprenörsanpassade skärmvyer som visar situationen i avverkningstrakten i realtid. TimberMatic Maps används i hytten på skogsmaskinerna medan TimberManager används av entreprenören för att avverkningsförloppet i avverkningstrakten. Systemet visar avverkningsprocessen i kubikmeter och som en procentandel för det avverkade virket som har transporterats till avlägget vid vägkanten. Genom att virkesvolymen på lagringsplatsen visas exakt kan entreprenören lättare se hur många timmerlastbilar som kommer att behövas för den fortsatta transporten av virket. Exakt information underlättar arbetet i alla led i distributionskedjan. Man behöver inte längre uppskatta volymen och inte en enda stock kommer att lämnas kvar i skogen eftersom alla de olika trädslagen visas exakt på kartan – ända ner till enskilda stockar, även om det är mörkt och stockarna är täckta med snö.
Standard i maskinerna
TimberMatic Maps och TimberManager är standardfunktioner på alla nya John Deere-skördare och -skotare i G-serien från och med hösten 2018. Systemet kan även eftermonteras på äldre maskiner som uppfyller utrustningskraven.

Till Sverige beräknas Timbermatic Maps & Manager komma i slutet av året.